ابعاد مختلف آمادگی جهت تحقق آموزش مجازی

هدف از این پایان نامه می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات101حجم197/727 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه می باشد. آموزش مجازی به عنوانابعاد مختلف آمادگی جهت تحقق آموزش مجازی|42084554|fp|ابعاد آموزش مجازی,اجزا آموزش مجازی,پایان نامه آموزش مجازی,پایان نامه آموزش الکترونیکی,شیوه های تحقق آموزش مجازی,ابعاد مختلف آمادگی آموزش مجازی
هم اکنون فایل با مشخصه ی ابعاد مختلف آمادگی جهت تحقق آموزش مجازی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات101حجم197/727 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه می باشد.

آموزش مجازی به عنوان تعامل بین یک فراگیر با یک منبع دانش سیار، که به طور فیزیکی از فراگیر جدا شده تعریف می‌شود(هیلاک،68:1388). اجزاء تکنیکال آموزش مجازی از یک طرف سیستم مدیریت آموزش و سیستم مدیریت محتوی آموزش است که بیشترین زمان و هزینه را به خود اختصاص می‌دهد. از دیگر سو ابزارهای ارزیابی و کلاس‌های مجازی از اجزاء اصلی آموزش مجازی است. اجزاء سیستم آموزش مجازی در یک تقسیم‌بندی جزیی ، شامل کتابخانه مجازی، کتاب الکترونیکی، خدمات مالی ، سیستم ارزشیابی الکترونیکی، ابزار تولید و تدوین محتویات و مطالب الکترونیکی ، سیستم‌های هوشمند آموزش و فراگیری الکترونیکی ، پورتال آموزش الکترونیکی، سیستم‌های شبیه‌سازی و واقعیت‌های مجازی است(امامی، اقدسی و آسوشه،1388).


برای تحقق آموزش مجازی لازم است ابعاد مختلف آمادگی از لحاظ زیرساخت فنی، آمادگی سیاسی، آمادگی منابع انسانی و آمادگی سازمانی مورد ارزیابی قرار گیرد. چارچوب کلی این ارزیابی در سه بخش اصلی تقسیم بندی می شود که شامل: آمادگی سخت، آمادگی نرم، آمادگی پشتیبانی، نظارت و هماهنگی است.

الف- آمادگی سخت:

این بخش ناظر به کلیه وجوهی است که به لحاظ سخت افزاری، تجهیزاتی و ارتباطی مورد نیاز است. بنابراین می‌توان آن را شامل دو بخش اصلی زیرساخت شبکه‌ای و تجهیزات دانست.


ب- آمادگی نرم:

این بخش بیان کننده همه عوامل نرم شامل فناوری‌های نرم(مقررات، روندها، قوانین و ...) است که در ایجاد و پشتیبانی محیط‌های آموزشی برخط مورد نیاز است و اجزای آن شامل: منابع انسانی، مدیریت، قوانین و مقررات، استانداردها، منابع مالی، امنیت، محتوا و سیاست می‌باشد.


ج- آمادگی پشتیبانی، نظارت و هماهنگی:

هر چه دو زیرساخت قبلی، ناظر به وجوه درونی است، این زیرساخت ناظر به ایجاد تعامل بین بخشی و هماهنگی میان اجزای مذکور در بخش‌های پیش گفته می‌باشد. بخش نظارت، خود شامل دوبخش نظارت بر فرایند و نظارت بر فرآورده آموزش است. فرایند ناظر به همه روال‌های اجرایی در محیط یادگیری است و فرآورده ناظر به محصول نهایی این فرایند می‌باشد. به تعبیر دیگر در این بخش هر دو عامل فرایندی و عملکردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نکته مهم این است که این بخش محیط بر همه اجزای قبلی(چه نرم و چه سخت) است و هر بخش از آنها را تحت نظارت دارد(داراب و منتظر،1389).

فهرست مطالب

2 مقدمه 11
2-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 12
2-2 تعامل در آموزش از راه دور 13
2-2-1 تعامل استاد – دانشجو 14
2-2-2 تعامل دانشجو – دانشجو 14
2-2-3 تعامل دانشجو – محتوا 14
2-2-4 تعامل استاد – محتوا 15
2-2-5 تعامل استاد – استاد 15
2-2-6 تعامل محتوا - محتوا 15
2-3 مراحل تکامل فناوری آموزشی 16
2-3-1 فناوری توزیعی 17
2-3-2 فناوری اشتراکی 17
2-3-3 فناوری تعاملی 18
2-4 نظریه‌های مورد استفاده در فناوری‌آموزشی 19
2-4-1 نظریه رفتارگرایی 20
2-4-2 نظریۀ شناخت گرایی 20
2-4-3 نظریۀ سازنده گرایان 21
2-5 دسته‌بندی آموزش الکترونیکی 22
2-5-1 یادگیری شخصی 22
2-5-2 یادگیری جمعی 22
2-5-3 کلاس های مجازی 23
2-6 آموزش از راه دور 23
2-6-1 نسلهای آموزش از راه دور 26
2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران 28
2-7 آموزش مجازی 28
2-7-1 شیوه‌های آموزش مجازی 32
2-7-2 عناصر آموزش مجازی 34
2-7-3 هدف‌های برنامه درسی 34
2-7-4 فعالیت‌های یادگیری 35
2-7-5 مواد و منابع یادگیری 35
2-7-6 محتوای الکترونیکی 36
2-7-7 استانداردهای محتوای الکترونیکی 37
2-7-8 ابرداده ها 37
2-7-9 بررسی استانداردهاي آموزش و فراگیري الکترونیکی 38
2-7-10 سامانه مدیریت یادگیری 39
2-7-11 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی 41
2-7-12 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی 43
2-7-13 مهارت به کارگیری رایانه 48
2-7-14 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری 48
2-7-15 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه 48
2-7-16 مدیریت زمان 49
2-7-17 مهارت‌های زبانی 49
2-7-18 مهارت‌های نوشتاری 50
2-8 رضایت تحصیلی 60
2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده 62
2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس 63
2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی 63
2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی 63
2-8-5 کیفیت فناوری 63
2-8-6 سودمندی سامانه 64
2-8-7 سهولت استفاده از سامانه 64
2-8-8 تنوع در ارزیابی 64
2-9 پیشرفت تحصیلی 65
2-10 ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی 68
2-11 جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی 70
2-12 پیشینه پژوهش 74
2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی 74
2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی 78
2-13 جمع بندی 87

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"